Gastronomia uwm

Płynący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, odbywającego się za pośrednictwem technik połączonych z dziedzinami psychologicznymi. Istnieje obecne rodzaj szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w planu zaspokajania ich spraw zawodowych, co pomaga indywidualnym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu zadania są coachowie, którzy odbywają ze własnymi klientami na różnych płaszczyznach np. w stosunku z ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a jeszcze omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z różnymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie mądrzejszych decyzji, pełniejsze używanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie swoich celów i skupienie na optymalizacji działań prowadzących do ich dojścia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym projektem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego własne efekty i programy intelektualne. Innymi cechami określonymi w ćwiczeniach dla  pracowników w budowie coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada prawa wyznaczać klientowi żadnych reguł; nie uczy ludzi, tylko umożliwia im w toku zapoznawania się; jest stworzony na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; obiektem jest wysyłanie do konkretnego wprowadzania zmian.