Odpylacz patronowy

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) jest w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla średnich i dużych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest odprowadzane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są widoczne w ciągu dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy trwa w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przystępuje do rozprężenia, co sprawia, że duże frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który zapewnia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega orientowaniu się wentylatora po zakończeniu, co prowadzi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest właściwe dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w etapie jego pozycji (on-line) jak a po jego wyłączeniu (off-line).