Odpylanie inercyjne

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, wykorzystujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej zaś w tokach, gdzie potrzebne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przesuwające się cząstki o bardzo delikatnych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla instytucji a dla zdrowia człowieka (postać spośród nich stanowi oddziaływanie toksyczne), stąd te skuteczne systemy odpylania stanowią ważny aspekt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz dodawanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a również hamować ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym podchodzi do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej zaś w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zamontowany w pokrywie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w zespół oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie istotną pracą w organizmach odpylających stanowi ich szczelność - każda szczelina w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Dodatkowym elementem drogim w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe prowadzą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.