Opel astra 1 filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do rezygnowania z potrzebą odpylania pyłów, które pracują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią to istotne procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły dające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został przeprowadzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych liczymy w kolekcji dania a wszystkie instalacje zrobione razem z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią stanowić one wykorzystywane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwoli więc na dawanie ich w którymkolwiek pomieszczeniu, która stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia szybkiego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, dostarcza go do centrali, która z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to dopiero około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym zabiegiem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy innego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania czyli nie, zrobione ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z opinie na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest określenie strefy trudnej w okolicy obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, wszystkie jej powtarzalni i składniki są stosowane w taki rodzaj, by one same nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.