Prowadzenie ewidencji wykonania budzetu w ukladzie zadaniowym jest obligatoryjne

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia internetowego w stron kasy finansowej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie dotyczył się wszystkich przedsiębiorców prowadzących kampania finansową i oferujących swoje efektywna i pomoce podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dla rolników ryczałtowych. Zmiany w sumach fiskalnych stosowane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym usunięcie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te działały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem wykonywanej prac tak, by zmieścić się w limicie dwudziestu tysięcy obrotu, w przypadku jakiego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść oraz pomocy za pomocą kasy posnet oraz płacenia za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dopuszczały się tego gatunku przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki robione na terytoriach placówek edukacyjnych i przez te placówki zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów z wszystkich podmiotów gospodarczych świadczących usługi na sytuację konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej oraz dla rolników ryczałtowych będzie cennym ruchem w końca zwiększenia transparentności i konkurencyjności na zbycie oraz jeszcze umożliwienia łatwiejszego i popularniejszego realizowania swoich praw przed sądem konsumenckim. Razem z przepisem czwartym rozporządzenia o jakim mowa, placówki wykonujące usługi na sytuacja wymiany opon, badań i przeglądów technicznych oraz doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do natychmiastowej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W odmiennych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym są czas mający równe dwa miesiące od momentu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.