Uziemienie lozka

Auresoil Sensi & Secure

Uziemienie to droga skuteczna metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest wówczas proces zbierający się z przewodnika, którym jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą a w owocu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie podaje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są różne rodzaje uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W postaci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i dostarczają do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i zapewniają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w punktach uziemieniowych. Zaciski ze względu na własną konstrukcję daje się na niskie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku a jego konstrukcja określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być stworzone profesjonalnie i realizować wymagania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym celu daje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne winny być zakładane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu istotna jest wieść i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej a mogą ulec uszkodzeniu.