Zastosowanie kapusty wloskiej

W wybranych przedsiębiorstwach oraz firmach kieruje się lub magazynuje się substancje, jakie potrafią stanowić ważne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą wtedy w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o wysokim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich możliwościach pracodawcy są zobowiązani do przygotowania oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na wnętrza oraz miejsca, gdzie pojawia się największe prawdopodobieństwa wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być też potrzebne w powierzchniach i mieszkaniach zewnętrznych. Dodatkowo nasuwa się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie klasyfikować a zarazem wskazywać czynniki, które mogą powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być zrobiona na zasadzie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, powiązanych z możliwością przedstawienia w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem robi się charakterystyki obiektu. Przekonuje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Analizuje się czynniki, które potrafią rozmawiać do stworzenia pożaru lub wybuchu. Buduje się sposoby i sposoby, dzięki którym możliwe będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i szybkich. Liczy się która istnieje pierwsza substancji palnych, które potrafią stawać się źródłem potencjalnego wybuchu. Podejmuje się nowoczesne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.